Industriområdet Färjan

Fastighet: Rolfs 1:11, Rolfs 1:48 och Grytnäs 1:67.

Ägare: Kalix kommun äger fastigheten Rolfs 1:11. Fastighetsaktiebolaget Skutviken äger
fastigheten Grytnäs 1:67 och KIAB äger fastigheten Rolfs 1:48.

Detaljplan: Beslutsdatum 30/12 1983.

Egenskaper

Området ligger ca 1,4 km väster om Kalix centrum söder om E4. Anslutning till E4 görs via Nyborgsvägen. Detaljplanen möjliggör byggnader i 2 våningar för småindustrier.

Infrastruktur:

  • Området är anslutet till el, tele och kommunalt VA.
  • Fjärrvärme finns inte i området. Internet.
  • Internet: Kalixnet har en 100 megabits fiberkabel som går in en bit i området. Kabeln är dragen till masten bakom Däckplus. Kalixnet ska dra fiberkabel så att samtliga företag och bostäderna i området kan anslutas till stadsnätet.

Exploatering: Området är oexploaterat och består av råmark som bland annat används som
åkermark.
Areal: Rolfs 1:48 ca 0,5 ha. Grytnäs 1:67 ca 0,5 ha.

kalix-farjan

Karta i Google Maps

Visa Färjan på en större karta