Länkar

Fyra grundstenar utgör basen för utvecklingslivsenhetens arbete med nya och befintliga företag:

Nätverk

Vi lotsar såväl befintliga som nya företagare i våra nätverk inom och utanför Kommunen.Vi arbetar genom våra egna nätverk, men vi försöker också att stärka Kalixföretagens egna nätverk så att de kan hjälpa varandra. Vi deltar i olika nationella och internationella nätverk där vi tillvaratar Kalix näringslivs intressen.

Information

För att skapa en dialog och informera om aktuella händelser träffar vi entreprenörer i vardagen och vid större sammankomster. Vi skapar mötesarenor. På hemsidan » har vi information om våra aktiviteter och länkar för vidare information.

Kompetens

Vi bevakar frågor som är viktiga för företagare genom att arrangera informationsträffar och genom att använda vår kompetens för att stärka företagen på olika sätt.

Omvärldsbevakning

God kommunikation är viktigt i kommunen, länet och landet. Det är även viktigt att hålla ett öga på EU , eftersom 60% av kommunens verksamhet direkt påverkas av beslut fattade i Bryssel.


Stiftelsen Kalixbostäder är ett allmännyttigt bostadsföretag i Kalix kommun. Kalixbo äger nära tusen lägenheter samt ett antal affärs- och kontorslägenheter.Söker du affärslokal eller ett bra boende?Välkommen till Kalixbo »


Kalix Indstrihotell AB, KIAB »KIAB är ett kommunalt fastighetsbolag med politiskt tillsatt styrelse som ägs till drygt 99,99% av Kalix kommun.Bolagets har till föremål för sin verksamhet att inom Kalix kommun uppföra, köpa, sälja, äga och förvalta fastigheter.Ändamålet med bolagets verksamhet är att på affärsmässiga grunder främja näringsverksamheten i Kalix kommun genom att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler och fastigheter.


 

Töre » är en unik plats på grund av korsningen E4/E10, vilket är en av fyra platser där två europavägar möts i Sverige! Detta ger många möjligheter för utveckling av både industri och turistbranschen.

best football dropping odds droppingodds.bet dropping odds movements and best soccer odds for today
today football predictions from the experts footballtips.bet best soccer predictions and betting tips