Marknad

Närområdet/regionen som marknad

Inom 1 timmes resväg med bil och buss från Kalix centralort bor det ca 137 000 personer vilket ger ett betydande underlag för olika typer av investeringar och näringar.

Besöksnäringen är också en betydande marknad och år 2011 var antalet kommersiella gästnätter i kommunen 90 354 stycken och antalet gästnätter i östra norrbotten
(Kalix, Haparanda, Överkalix, Övertorneå och Pajala kommuner) var 147 683 stycken.

De goda kommunikationerna inom Kalix kommun och angränsande kommuner gör att människor lätt kan färdas inom och över kommungränserna.

Tillväxtområden

Det är främst tillverkande industri, både verkstads och elektronikindustrin men framförallt företag som har gruvnäringen som en viktig marknad.

Elektronikindustrin i Kalix är en del av ett större kluster som sträcker sig från Umeå i söder till Pajala i Norr. Detta kluster, ett av Sveriges mest lönsamma industrikluster, är även en viktig tillväxtfaktor inom den tillverkande industrin.

Det har skett en kraftig ökning av antalet byggrelaterade företag. Utöver den tillverkande industrin och byggindustrin har även tjänstesektorn vuxit kraftigt under perioden och då främst företag som använder distansöverbryggande teknik i sin tjänsteproduktion.

Den växande tjänstesektorn utgör en strategiskt viktig tillväxtfaktor för Kalix och regionen då den blir en viktig balans mot den tillväxt som sker i industrin.