Bodenvägen

Fastighet: Morjärv 1:48.

Ägare: Privat.

Detaljplan: Beslutsdatum 30/01 1959.

Egenskaper

Planen möjliggör byggnader avsedda för småindustrier i en våning. Områdets norra del, mot Bodenvägen är planlagt för upplagsändamål. Området ligger precis väster om samhället vid länsväg 356 och söder om järnvägsområdet. Avståndet till samhällets centrala delar är ca 400 m.

Infrastruktur:

  • Området är anslutet till el, tele och kommunalt VA.
  • Det finns inget närvärmeverk eller annan central värme källa i Morjärv utan fastighetsägarna får själva lösa värmefrågan.
  • Internet: IT Norrbottens fiberkabel mellan Töre och Överkalix passerar genom Morjärv längs E10. Kabeln har en kapacitet på 100 megabyte. Anslutningar där kommunen har basstationer finns vid skolan, förskolan, pumpstationen och gruppboendet i byn.

Exploatering: Ej utbyggt industriområde, området består av skogs- och jordbruksmark.
Areal: ca 1 ha.

morjarv-bodenvagen

Karta i Google Maps

Visa Bodenvägen på en större karta