F.d. Trähusfabrik

Fastighet: Morjärv 7:33 m.fl.

Ägare: Morjärvs Företagsby AB

Detaljplan: beslutsdatum 19/4 1968.

Egenskaper

Planen möjliggör byggnader för industriändamål med byggnadshöjd på 7,6 m.

Infrastruktur:

  • Området är anslutet till el, tele och kommunalt VA.
  • Det finns inget närvärmeverk eller annan central värme källa i Morjärv utan fastighetsägarna får själva lösa värmefrågan.
  • Internet: IT Norrbottens fiberkabel mellan Töre och Överkalix passerar genom Morjärv längs E10. Kabeln har en kapacitet på 100 megabyte. Anslutningar där kommunen har basstationer finns vid skolan, förskolan, pumpstationen och gruppboendet i byn.

Exploatering: Fullt utbyggt industriområde.
Areal: ca 5 ha

morjarv-fd-trahusfabrik

Karta i Google Maps

Visa FD Trähusfabrik på en större karta