GK:s

Fastighet: Morjärv 51:2.

Ägare: GK i Morjärv AB

Detaljplan: beslutsdatum30/1 1959.

Egenskaper

Planen möjliggör byggnader avsedda för småindustrier i upp till två våningar.

Infrastruktur:

  • Området är anslutet till el, tele och kommunalt VA.
  • Det finns inget närvärmeverk eller annan central värme källa i Morjärv utan fastighetsägarna får själva lösa värmefrågan.
  • Internet: IT Norrbottens fiberkabel mellan Töre och Överkalix passerar genom Morjärv längs E10. Kabeln har en kapacitet på 100 megabyte. Anslutningar där kommunen har basstationer finns vid skolan, förskolan, pumpstationen och gruppboendet i byn.

Exploatering: Fullt utbyggt industri- och handelsområde.
Areal: ca 0,5 ha

morjarv-gks

Karta i Google Maps

Visa GK:s på en större karta