Järnvägsområdet

Fastighet: Morjärv 1:112 m.fl.

Ägare: Privat.

Detaljplan: Beslutsdatum 30/1 1959 och 24/11 1972.

Egenskaper 

Planen möjliggör industribyggnader upp till två våningar och ett område för industripark. Områdets östra del av detaljplanelagt för småindustriverksamhet i två våningar. Området ligger norr och söder om järnvägen strax norr om samhället. Avståndet till samhällets centrala delar är ca 300 m.

Infrastruktur: 

  • Området är anslutet till el, tele och kommunalt VA.
  • Det finns inget närvärmeverk eller annan central värme källa i Morjärv utan fastighetsägarna får själva lösa värmefrågan.
  • Internet: IT Norrbottens fiberkabel mellan Töre och Överkalix passerar genom Morjärv längs E10. Kabeln har en kapacitet på 100 megabyte. Anslutningar där kommunen har basstationer finns vid skolan, förskolan, pumpstationen och gruppboendet i byn.

Exploatering: Området norr om järnvägen är inte exploaterat och består av jordbruksmark och ett skogsklätt berg. Området söder om järnvägen är delvis exploaterat för järnvägsändamål.
Areal: ca 5 ha norr om järnvägen och ca 0,3 ha söder om denna.

morjarv-jarnvagsomradet

Karta i Google Maps

Visa Järnvägsområdet på en större karta