Sangis, Espinära, Båtskärsnäs

Sangis är den största byn i östa delen av kommunen ca 15 km öster om Kalix centrum. Byn har ca 560 innevånare (SCB 2011.)

Karta i Google maps

Visa Sangis, Båtskärsnäs, Espinära på en större karta

Sangis har mataffär, restaurang, camping, förskola, en kyrka och viss industriverksamhet. Sangis ligger vid Sangisälvens utlopp i Bottenviken och där vägarna E4 och Länsväg 398 möts. Den nybyggda Haparandabanan går strax norr om samhället.

På Kvarnberget mitt emellan Lantjärv och Sangis, strax väster om Sangis planeras för en vindkraftspark om ca 20 vindkraftverk.

Båtskärsnäs är en kustby som ligger på ett näs i Bottenviken ca 10 km söder om Sangis. Avståndet till Kalix centrum ungefär detsamma som det från Sangis till Kalix. Samhället ligger ca 5 km söder om E4.

Båtskärsnäs har ca 260 innevånare (SCB 2011.) Byn är i dag ett av flera centrum för Löjfiske och beredning av Löjrom. Idag finns camping, fiskehamn, småbåtshamn, viss varvsverksamhet, restaurang, café, förskola, kyrka och vid hamnområdet bedrivs viss industriverksamhet. En stor del av hamnområdet upptas av ett nedlagt sågverk.

Björkfors med omgivande byar ligger i de nordöstra delarna av kommunen ca 18 km från Kalix centrum. Björkfors med sina två grannbyar Granån och Hällfors har ca 170 innevånare (SCB 2011.) De boende i byarna är mycket aktiva och har ordnat med slalombacke, motionsspår, sommarcafé, utsiktsplats på toppen av skidbacken på Grånaberget, vandringsleder och museal verksamhet.

Kalixbos lägenhetesbestånd i Sangis

Totalt 10 lägenheter.

Kalixbos lägenhetesbestånd i Båtskärsnäs

Totalt 20 lägenheter.

Befintliga markområden för industriverksamhet/företagsutveckling i Sangis, Espinära och Båtskärsnäs

Kvadratmeterpris för industritomter för Sangis, Espinära och Båtskärsnäs år 2013: 22,42 kr

Sangis »

Båtskärnäs »

Axelvik »