Töre industrihus

Fastighet: Töre 32:2

Ägare: Kalix industrihotell AB (KIAB).

Detaljplan: Beslutsdatum 20/8 1986.

Egenskaper

Området är beläget ca 500 m öster om Töre centrumområde och är direktanslutet till E10 via Kyrkvägen. Gällande plan medger en byggnad i ett plan för industriändamål. Bullernivån från verksamheten får inte överskrida 55dBA vid närmaste tomtgräns.

Infrastruktur:

  • Området är anslutet till el, tele och kommunalt VA.
  • Det finns inget närvärmeverk eller annan central värme källa i Töre utan fastighetsägarna får själva lösa värmefrågan.
  • Internet: Området kommer att anslutas till kommunens planerade fibernät.

Exploatering: Fullt utbyggd tomt.
Areal: 1,7 ha.

tore-toreindustrihus

Karta i Google Maps

Visa Töre Industrihus på en större karta