Törefors

Törefors gamla träindustri.

Fastighet: Töre 12:137.

Ägare: Kalix industrihotell AB (KIAB).

Detaljplan: Ej detaljplanelagt område.

Egenskaper

Töre 12:137 omfattar och har byggelse för industriändamål. Området ligger ca 3 km söder om Töre.

Infrastruktur:

  • Området är anslutet till el, tele och kommunalt VA.
  • Det finns inget närvärmeverk eller annan central värme källa i Töre utan fastighetsägarna får själva lösa värmefrågan.
  • Internet: Området kommer att anslutas till kommunens planerade fibernät.

Exploatering: Fullt utbyggt område.
Areal: Området är ca 12 ha
Miljö: Ny verksamhet bör kunna etableras i befintliga lokaler. På grund av den tidigare verksamheten, tillverkning av fiberskivor mellan 1929 till början på 1950 – talet bedöms det finnas stora föroreningsmängder i mark, grundvatten och sediment på fastigheterna Töre 12:137 och 12:42.

tore-torefors

Karta i Google Maps

Visa Törefors på en större karta