Töreforsvägen

Fastighet: Töre 1:91

Ägare: Kalix kommun

Detaljplan: Beslutsdatum 21/4 1995.

Egenskaper

Området ligger ca 2 km sydöst om Töre och ca 2 km öster om Töre hamn. Planen möjliggör byggnader i två våningar för småindusti.

Infrastruktur:

  • Området är anslutet till el, tele och kommunalt VA.
  • Det finns inget närvärmeverk eller annan central värme källa i Töre utan fastighetsägarna får själva lösa värmefrågan.
  • Internet: Området kommer att anslutas till kommunens planerade fibernät.

Exploatering: Inte exploaterat område som består av skogsbevuxen råmark.

Areal: ca 6,5 ha

Miljö: Detta markområde för industriexploatering är inte utpekat som ett område där det förekommer markföroreningar. Området angränsar till två fastigheter, Töre 1:102 och 1:108, som på grund av den tidigare verksamheten, tillverkning och galvanisering av spik och taggtråd, bedöms ha stora föroreningsmängder i byggnader, mark, grundvatten och sediment.

De byggnader som det handlar om är markerade med röda prickar på kartan nedan.

tore-toreforsvagen

Karta i Google Maps:

Visa Töreforsvägen på en större karta