Törehamn

Fastighet: Töre 1:1, 1:2 och 1:5

Ägare: Kalix kommun äger Töre 1:1, Cementa AB äger Töre 1:2 och Töre 1:5 ägs privat.

Detaljplan: Beslutsdatum 27/1 1989.

Egenskaper:

Området är belaget ca 1,5 km söder om Töre och planlagt för hamnverksamhet. Byggnader i en våning får uppföras på platsen.

Infrastruktur:

  • Området är anslutet till el, tele och kommunalt VA.
  • Det finns inget närvärmeverk eller annan central värme källa i Töre utan fastighetsägarna får själva lösa värmefrågan.
  • Internet: Området kommer att anslutas till kommunens planerade fibernät.

Exploatering: Finns en stor öppen del som i nuläget är upplag för trävaror. I övrigt fullt utbyggt område.

Areal: ca 3 ha

Töre sjöstad
För närvarande förs diskussioner om att utveckla och förändra användningen av området från
hamn- och industriverksamhet till ett bostadsområde, Töre sjöstad. Det som diskuteras är
blandad bebyggelse med fristående villor, radhus med egna bryggor och lägenheter. För mer
information »

tore-torehamn

Karta i Google Maps

Visa Törehamn på en större karta