Vision Kalix

Kommunens nya industrimark inom Kalix centralort

De föreslagna industriområdena ligger alla i nära eller direkt anslutning till Haparandabanan. Områdena inom Kalix tätort ligger samtliga vid befintliga industriområden och medför därför begränsad påverkan på närboende.

Området vid Bredvikens mötesstation ligger ca 1.3 km nordöst om samhället Bredviken vid den nybygga mötesstationen. Avståndet från mötesstationen och E4 är ca 800 m. Samtliga områden har eller ligger i nära anslutning till El, tele och kommunalt VA.

Midgårds industriområde »

Myrskatan och Terrassen »

Industriområdet Rudan »

Bredvikens mötesstation »