Midgårds industriområde

Fastighet: Kalix

Ägare: Kalix kommun.

Detaljplan: Beslutsdatum 7/2 2009.

Egenskaper

Området ligger ca 1,3 km norr om Kalix centrum mitt emot Skogskyrkogården och är planlagt för industriändamål. Planen möjliggör byggnader i två våningar för småindustri.

Framtida resecentrum: För närvarande förs diskussioner om att förlägga ett eventuellt Resecentrum i området med järnvägs- och busstation och pendelparkering.

Resecentrum

Infrastruktur:

  • Området är anslutet till el, tele och kommunalt VA
  • Fjärrvärme.
  • Internet: anslutet till Kalixnet som har 100 megabits fiberkabel.

Exploatering: Området är oexploaterat och består av skogsbevuxen råmark.
Areal: ca 1 ha.

Resecentrum

kalix-midgard-industriomr

Karta i Google Maps

Visa Midgård industriområde på en större karta

Framtida resecentrum

rese-stationslage1

kalix-resecentrum

rese-11-600

rese-12-600

rese-13-600